Norge: Datatilsynet publicerar rapport om dataskyddsombudets erfarenheter för 2020/21

Genom införandet av dataskyddsförordningen (“GDPR”) blev det obligatoriskt för ett antal företag och andra organisationer att utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska enligt GDPR ges en central roll när det gäller att följa bestämmelserna. Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har genomfört en undersökning som närmare tittat på dataskyddsombudets erfarenheter och publicerat en rapport med sina resultat och rekommendationer.

Av rapporten framgår bland annat att:

  • GDPR har stärkt dataskyddsombudets roll i norska företag.
  • Det är stor variation i hur mycket tid som läggs ner i rollen.
  • Många upplever brist på förankring hos ledningen och tillgång till resurser.
  • Dataskyddsombudet upplever att företagen följer GDPR.
  • Specifika lagkrav är ofta på plats men många kämpar med bristande kompetensutveckling och utbildning av medarbetare.
  • Mänskliga resurser och fungerande rutiner och processer är de största utmaningarna medan få upplever att regelverket är ett hinder för bra lösningar.

Du kan ta del av pressmeddelandet här och rapporten här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.