Search
Close this search box.

Norge: Datatilsynet publicerar rapport om dataskyddsombudets erfarenheter för 2020/21

Genom införandet av dataskyddsförordningen (“GDPR”) blev det obligatoriskt för ett antal företag och andra organisationer att utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska enligt GDPR ges en central roll när det gäller att följa bestämmelserna. Datatilsynet har genomfört en undersökning som närmare tittat på dataskyddsombudets erfarenheter och publicerat en rapport med sina resultat och rekommendationer.

Av rapporten framgår bland annat att:

  • GDPR har stärkt dataskyddsombudets roll i norska företag.
  • Det är stor variation i hur mycket tid som läggs ner i rollen.
  • Många upplever brist på förankring hos ledningen och tillgång till resurser.
  • Dataskyddsombudet upplever att företagen följer GDPR.
  • Specifika lagkrav är ofta på plats men många kämpar med bristande kompetensutveckling och utbildning av medarbetare.
  • Mänskliga resurser och fungerande rutiner och processer är de största utmaningarna medan få upplever att regelverket är ett hinder för bra lösningar.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.