Search
Close this search box.

Norge: Datatilsynet inleder granskning av Statistisk sentralbyrå

Datatilsynet inleder en granskning av Statistisk sentralbyrå (SSB) i Norge. Bakgrunden till granskningen är att SSB beslutat att livsmedelsaktörerna NorgesGruppen ASA, Coop Norge SA, Rema 1000 AS och Bunnpris ska tillhandahålla en viss typ av uppgifter om sina kunder. Syftet med SSB:s beslut är bland annat att sammanställa konsumtionsstatistik, som ska ge en detaljerad bild av norska hushålls årliga konsumtion av varor och tjänster.

Uppgifterna som ska tillhandahållas av de olika livsmedelsaktörerna är i praktiken det kvitto som visar vilka varor varje kund har köpt, och i vilken omfattning. Genom att koppla uppgifterna till en betalningstransaktion kan SSB länka samman inköp av varor till individer och hushåll via uppgifter från Skatteverket och det nationella befolkningsregistret. Enligt Datatilsynet kommer SSB:s beslut innebära utlämnande av uppgifter om alla som betalar dagligvaror med bankkort. Detta kan även omfatta personer under 18 år med eget bankkort.

Datatilsynet kommer att följa upp fallet med SSB, i första hand genom att ställa några frågor med krav på förklaring. Datatilsynet frågar bland annat om en konsekvensbedömning avseende dataskydd gjorts. Datatilsynet har också begärt en mer detaljerad redogörelse för ändamålet och kopplingen av de aktuella uppgifterna till andra datakällor. 

Datatilsynet har gett SSB tio dagar på sig att svara på myndighetens frågor, innan Datatilsynet beslutar om sina nästa steg.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Statistisk sentralbyrå (SSB)

Beslutsnummer: 22/03622-3

Beslutsdatum: 2022-06-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.