Norge: Datatilsynet beskriver tillsynsverksamheten för 2022

Den norska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet beskriver i ett pressmeddelande myndighetens tillsynsverksamhet för 2022. Enligt Datatilsynet kommer myndigheten genomföra revisioner inom både privat och offentlig sektor.

Områden Datatilsynet kommer att titta närmare på är efterlevnad av integritetsprinciperna, inbyggt dataskydd, behandlingsansvar, tillvaratagande av den registrerades rättigheter, om ett dataskyddsombud har utsätts och dennes plats i organisationen samt kontroll av företagens ledningssystem för integritet och informationssäkerhet. Datatilsynet kommer även att genomföra en del granskningar av algoritmer i lösningar och system som använder artificiell intelligens.

Syftet med revisionerna är enligt Datatilsynet att avslöja sårbarheter som kan leda till kompromiss, förändringar eller förlust av/på medborgarnas personuppgifter. Vidare vill Datatilsynet säkerställa att de kontrollerade objekten har eller sätter in åtgärder, rutiner och/eller riktlinjer som bidrar till robusta system för behandling av personuppgifter.

Du kan läsa pressmeddelandet, endast tillgänglig på norska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.