Norge: Datatilsynet ber Stavanger Arbeiderparti om förklaring till utskick av e-postmeddelande

Datatilsynet har mottagit flera klagomål från privatpersoner som har fått e-post från majoritetspartierna i Stavanger (Ap, MDG, R, Sp, SV och FP). Datatilsynet har nu bett om en förklaring.

Det aktuella e-postmeddelandet skickades den 20 augusti 2023 i samband med kommunalvalet och mottagarna påstods vara föräldrar till barn i förskolor och skolor i Stavanger kommun. Föräldrarnas kontaktuppgifter påstods ha lämnats ut av Stavanger kommun med stöd av norska offentlighetsloven.

I klagomålen till Datatilsynet har lagligheten i både kommunens och majoritetspartiernas behandling av personuppgifter ifrågasatts. När personuppgifter erhålls genom tillgång enligt offentlighetsloven, måste den vidare användningen av informationen vara i enlighet med reglerna i norska personopplysningsloven och dataskyddsförordningen.

På grundval av klagomålen har Datatilsynet skickat en begäran om förklaring till Stavanger Arbeiderparti, på uppdrag av majoritetspartierna. Datatilsynet frågar bland annat om syftet och den rättsliga grunden för behandlingen. Stavanger Arbeiderparti har till och med den 29 september 2023 på sig att svara på Datatilsynets frågor.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Norge

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Stavanger Arbeiderparti

Beslutsnummer: 23/03206-8

Beslutsdatum: 2023-09-08

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.