Norge: Datailsynet genomför inspektion på plats hos norska kriminalvården

Datatilsynet har meddelat att myndigheten kommer att genomföra en inspektion på plats hos den norska kriminalvården. Enligt Datatilsynet kommer inspektionen att genomföras på plats och utgör nästa steg i ett öppet inspektionsärende mot den norska kriminalvården. Datatilsynet har tidigare beordrat den norska kriminalvården att lämna ytterligare information om myndighetens behandling av personuppgifter (läs mer om detta här).

Enligt Datatilsynet har myndigheten ytterligare frågor som rör efterlevnaden av integritetsbestämmelserna och betonar att granskningen kommer att fokusera på organisationen och placeringen av personuppgiftsansvaret inom den norska kriminalvården samt genomförandet och efterlevnaden av skyldigheten att ha interna kontroller.

Datatilsynet betonar också att det efter granskningen kommer att utarbetas en granskningsrapport som den norska kriminalvården kommer att ha möjlighet att kommentera och att rapporten kommer att utgöra underlag till eventuella förelägganden eller sanktioner från Datatilsynet.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.