Norge: Datailsynet genomför inspektion på plats hos norska kriminalvården

Datatilsynet har meddelat att myndigheten kommer att genomföra en inspektion på plats hos den norska kriminalvården. Enligt Datatilsynet kommer inspektionen att genomföras på plats och utgör nästa steg i ett öppet inspektionsärende mot den norska kriminalvården. Datatilsynet har tidigare beordrat den norska kriminalvården att lämna ytterligare information om myndighetens behandling av personuppgifter (läs mer om detta här).

Enligt Datatilsynet har myndigheten ytterligare frågor som rör efterlevnaden av integritetsbestämmelserna och betonar att granskningen kommer att fokusera på organisationen och placeringen av personuppgiftsansvaret inom den norska kriminalvården samt genomförandet och efterlevnaden av skyldigheten att ha interna kontroller.

Datatilsynet betonar också att det efter granskningen kommer att utarbetas en granskningsrapport som den norska kriminalvården kommer att ha möjlighet att kommentera och att rapporten kommer att utgöra underlag till eventuella förelägganden eller sanktioner från Datatilsynet.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.