Norge: Datailsynet begär information om den norska kriminalvårdens behandling av personuppgifter

Den norska dataskyddsmyndigheten (“Datatilsynet”) har som en del av en planerad och öppen tillsyn beordrat den norska kriminalvården att lämna ytterligare information om myndighetens behandling av personuppgifter.

Den norska kriminalvården behandlar enligt Datatilsynet mycket och i vissa fall mycket känslig personlig information om fångar, anställda, anhöriga och andra registrerade personer. Enligt Datatilsynet har en tillfredsställande översikt över den norska kriminalvårdens övergripande behandling av personuppgifter ännu inte har presenterats, varför kriminalvården nu beordrats att inkomma med ytterligare information.

Begäran är uppdelad i tre delar. Enligt den första delen måste den norska kriminalvården utarbeta ett behandlingsprotokoll och skicka detta till Datatilsynet. Enligt den andra delen måste den norska kriminalvården presentera delegationsdokument som visar hur behandlingsansvaret delegeras internt inom myndigheten. Slutligen måste kriminalvården presentera hur myndigheten kontrollerar efterlevnaden av gällande dataskyddsregler.

Kriminalvården har till och med den 21 september 2021 att svara på Datatilsynets begäran.

Datatilsynets beslut kan överklagas. Tidsfristen för klagomål är tre veckor från mottagandet av begäran.

Du kan läsa pressmeddelandet här och begäran om information här, båda endast tillgängliga på norska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.