Search
Close this search box.

Norge: Datatilsynet begär information om den norska kriminalvårdens behandling av personuppgifter

Datatilsynet har som en del av en planerad och öppen tillsyn beordrat den norska kriminalvården att lämna ytterligare information om myndighetens behandling av personuppgifter.

Den norska kriminalvården behandlar enligt Datatilsynet mycket och i vissa fall mycket känslig personlig information om fångar, anställda, anhöriga och andra registrerade personer. Enligt Datatilsynet har en tillfredsställande översikt över den norska kriminalvårdens övergripande behandling av personuppgifter ännu inte har presenterats, varför kriminalvården nu beordrats att inkomma med ytterligare information.

Begäran är uppdelad i tre delar. Enligt den första delen måste den norska kriminalvården utarbeta ett behandlingsprotokoll och skicka detta till Datatilsynet. Enligt den andra delen måste den norska kriminalvården presentera delegationsdokument som visar hur behandlingsansvaret delegeras internt inom myndigheten. Slutligen måste kriminalvården presentera hur myndigheten kontrollerar efterlevnaden av gällande dataskyddsregler.

Kriminalvården har till och med den 21 september 2021 att svara på Datatilsynets begäran.

Datatilsynets beslut kan överklagas. Tidsfristen för klagomål är tre veckor från mottagandet av begäran.

Mer information

Källa: Begäran om information

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.