Nederländerna: Tidigare anställd har rätt att övervaka att personuppgifter raderades från arbetsdator

Den nederländska distriktsdomstolen i Overijssel, Rechtbank Overijssel (Rb. Overijssel), anser att en före detta anställd har rätt att övervaka att hennes personuppgifter raderas från hennes bärbara dator på jobbet innan den lämnas tillbaka, och att hennes före detta arbetsgivare har rätt att begränsa hennes tillgång till den bärbara datorn, eftersom den innehöll personuppgifter som hon inte längre hade rätt att få tillgång till.

Den registrerade arbetade tidigare för Stichting Eega Plus, ett företag som vägleder funktionshindrade personer till arbete. Efter att den registrerades anställning upphört begränsade företaget hennes tillgång till den bärbara datorn eftersom den fortfarande var i den registrerades ägo.

Stichting Eega Plus lämnade in ett yrkande i ett interimistiskt förfarande och krävde att den bärbara datorn skulle återlämnas. Den registrerade motsatte sig inte att den bärbara datorn skulle återlämnas, men hon ville dock först radera sina personuppgifter från den bärbara datorn och åberopade sin rätt till privatliv. Den registrerade lämnade därför in ett motkrav för att kräva att hon skulle få möjlighet att radera sina personuppgifter från den bärbara datorn.

Stichting Eega Plus ansåg inte att kravet var rimligt eftersom den bärbara datorn endast var avsedd för arbetsrelaterade ändamål (alltså inte för att lagra personuppgifter), och att tillgång till den bärbara datorn skulle ge den registrerade obehörig tillgång till sin konfidentiella arbetsmiljö. Stichting Eega Plus åberopade därmed också sin rätt till skydd av integritetskänslig information.

Rb. Overijssel drog slutsatsen att båda kraven var delvis berättigade.

Stichting Eega Plus krav var inte helt berättigat, eftersom företaget inte bestridit att den bärbara datorn innehöll personuppgifter om den registrerade. Det faktum att den registrerade inte haft tillåtelse att behandla dessa uppgifter på den bärbara datorn var irrelevant. Enligt domstolen var fortfarande personuppgifter i den mening som avses i dataskyddsförordningen varför de också skyddas.

Den registrerades motkrav var inte helt motiverat, eftersom tillgång till den bärbara datorn skulle ge henne tillgång till Stichting Eega Plus digitala arbetsmiljö. Denna innehöll personuppgifter som Stichting Eega Plus var ansvarig för, som exempelvis uppgifter om andra anställda, kunder etc.

Rb. Overijssel ansåg därför att lösningen måste hittas i mitten. Domstolen föreslog att den bärbara datorn skulle tas med till Stichting Eega Plus, och att någon annan än den registrerade eller Stichting Eega Plus därefter skulle radera den registrerades personuppgifter från den bärbara datorn. Domstolen ansåg även att den registrerade har rätt att vara närvarande under denna process.

Mer information

Myndighet: Rechtbank Overijssel (Rb. Overijssel)

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 17 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Stichting Eega Plus

Beslutsnummer: 9965129 \ CV EXPL 22-2279

Beslutsdatum: 2022-07-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.