Nederländerna: Mass Damage & Consumer Foundation inleder grupptalan mot TikTok med krav på 6 miljarder euro i skadestånd

Nederländska Mass Damage & Consumer Foundation har inlett en grupptalan mot TikTok Inc. för deras kränkningar av konsumenters grundläggande rättigheter. Enligt Mass Damage & Consumer Foundation syftar grupptalan till att stå upp för alla användare av TikTok, inte bara för minderåriga, varpå de kräver skadestånd på mer än 6 miljarder euro.

Mass Damage & Consumer Foundation anser att TikTok bryter mot olika lagar och förordningar på grund av företagets agerande, särskilt när det gäller TikToks insamling av personuppgifter som användare lämnar ifrån sig när det skapar personliga profiler, uppgifter som därefter delas med annonsörer.

Vidare anser Mass Damage & Consumer Foundation att TikTok bland annat:

  • Samlar in och behandlar personuppgifter utan rättslig grund
  • Inte är tillräckligt transparenta avseende företagets personuppgiftsbehandling
  • Överför personuppgifter till Kina och USA
  • Använder detaljerade konsumentprofiler för reklamändamål och automatiserat beslutsfattande
  • Ger användare otillräckligt skydd mot skadligt innehåll

Mass Damage & Consumer Foundation kräver ersättning på totalt 6 miljarder euro från TikTok. Målsättningen är att alla användrare som kränkts ska få ett fast belopp enligt följande:

  • 1 750 euro för varje barn mellan 6-12 år
  • 1500 euro för dem mellan 13-17 år
  • 1 250 euro för individer som är 18 år och äldre

Mer information

Källa: Pressmeddelande

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.