Nederländerna: Domstol beviljar registrerad skadestånd efter personuppgiftsincident

Rechtbank Den Haag (Rb. Den Haag) har beslutat att Uitvoeringsinstituut werknemersverzekeringen (UWV) ska betala en registrerad 500 euro i skadestånd efter en personuppgiftsincident enligt artikel 82 dataskyddsförordningen (GDPR).

Av domen framgår att den registrerande begärt skadestånd från UWV efter att de skickat fem brev med den registrerades personuppgifter till fel adress. UWV medgav att de haft en personuppgiftsincident och erbjöd den registrerande 250 euro i ersättning, men den registrerade ansåg att det var för lite och krävde 3 000 euro.

Rb. Den Haag ansåg att den registrerande lidit immateriell skada på grund av personuppgiftsincidenten. Rb. Den Haag beviljade henne 500 euro i skadestånd, som en rättvis och lämplig ersättning. Den Haag beaktade de psykologiska effekterna av personuppgiftsincidenten på den registrerade, men noterade att de fem breven returnerats i förseglade kuvert och att det inte fanns några bevis för att tredje part använt dem.

Mer information

Myndighet: Rechtbank Den Haag (Rb. Den Haag)

Land: Nederländerna

Lagrum: Art. 15 GDPR, art. 82 GDPR,

Skadestånd: 500 euro

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 22/2601

Beslutsdatum: 2023-09-21

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.