Kunskap: Vad gäller vid kamerabevakning?

Bevakningskameror blir ett allt vanligare inslag samhället. Som en konsekvens av dataskyddsförordningen (“GDPR”) som trädde i kraft den 25 maj 2018 förändrades även kamerabevakningslagen.

För företag, myndigheter och andra organisationer som använder sig av, eller funderar på att använda sig av, kamerabevakning i sin verksamhet är det viktigt att känna till både dataskyddsförordningens och kamerabevakningslagens innehåll, inte minst då överträdelser av bestämmelserna kan leda till sanktionsavgifter.

Vad är det för skillnad mellan dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen?

Dataskyddsförordningen gäller för all personuppgiftsbehandling, vilket även innefattar personuppgiftshantering i bild. Kamerabevakningslagen är en kompletterande svensk nationell lagstiftning och gäller för dig som använder kamerabevakning i Sverige. I det fall kamerabevakningen sker på en plats dit allmänheten har tillträde och är en myndighet (eller utför en uppgift av allmänt intresse) krävs dessutom tillstånd enligt kamerabevakningslagen.

Behöver jag söka tillstånd för kamerabevakning?

Enligt kamerabevakningslagen görs skillnad om kamerabevakningen sker på en plats dit allmänheten har tillträde eller inte. Vid kamerabevakning av sådan allmän plats krävs i vissa fall tillstånd av Integritetsskyddsmyndigheten. Tillståndskravet begränsas dock till myndigheter och de som utför liknande uppgifter av allmänt intresse. Privata företag behöver alltså inte något tillstånd för kamerabevakning så länge företaget inte utför en uppgift av allmänt intresse.

Vad ska jag tänka på om jag vill använda en bevakningskamera?

När du kamerabevakar människor innebär det att du behandlar personuppgifter. Nedan följer en kort summering av vad som är viktigt att tänka på för att leva upp till kraven i dataskyddsförordningen och kamerabevakningslagen.

  • Behandla endast för berättigade ändamål
  • Identifiera rättslig grund för behandlingen
  • Informera om kamerabevakningen
  • Säkerställ att personuppgifterna raderas löpande
  • Tänk på att skydda personuppgifterna
  • Tank på att du kan behöva göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd
  • Sök tillstånd om du är myndighet eller utför uppgift av allmänt intresse
  • Tänk på tystnadsplikten

Läs mer om kamerabevakning på Integritetsskyddsmyndighetens här

Ansök om tillstånd för kamerabevakning här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.