Search
Close this search box.

Kunskap: Vad är träningsdata för AI-system?

Träningsdata är ett begrepp som används i samband med utveckling av AI-system som baseras på metoder för maskinlärning som till exempel verktyg för generativ AI. Under utvecklingsfasen av ett sådant AI-system tränas den underliggande AI-modellen, som kan likställas med AI-systemet motor, med data. Syftet med denna träning är att lära AI-modellen att producera det önskade resultatet. AI-modellen lär sig genom att följa instruktionerna av en algoritm som innehåller regler för att analysera träningsdata. Denna algoritm kallas också för lärande algoritm. Träningsprocessen utmynnar i en tränad AI-modell som inte är redo för användning i produktion utan först måste valideras och testas.

Det är viktigt att träningsdata är representativa i förhållande till de resultat som AI-systemet ska producera i det specifika sammanhanget i vilket AI-systemet ska användas. Det är också viktigt att minimera risken för snedvridna eller partiska resultat (kallas även för bias). Fel vald eller sammansatt träningsdata kan leda till att AI-systemet producera felaktiga resultat. Träningsdata ska vara tillförlitliga, korrekta och spegla de data som AI-systemet använder för att minimera risken för felaktiga resultat.

Även mängden träningsdata har betydelse för kvalitén av resultaten som produceras av AI-systemet. I vissa fall kan den vara avgörande för hur bra AI-systemet presterar.

Olika typer av data kan användas som träningsdata för ett AI-system, till exempel data från verksamhetens egna IT-system, inköpt data eller skapade data, så kallade syntetiska data. Det är viktigt att bedöma vad träningsdata består av och huruvida det är tillåtet att använda det som träningsdata utifrån rättsliga krav. Om träningsdata innehåller personuppgifter gäller till exempel reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR) som bland annat krav på rättslig grund och principen om ändamålsbegränsning. Om träningsdata innehåller upphovsrättsskyddat material måste bland annat reglerna i upphovsrättslagen följas.

Mer information

Källa: eSam rapport AI – Utvecklingsprocessen och data

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.