Kunskap: Vad är den nya AI-förordningen?

Den nya AI-förordningen en EU-förordning som ska harmonisera regler för artificiell intelligens (AI) inom EU. För närvarande är AI-förordningen bara ett förslag vilket innebär att den inte är tillämplig lag ännu. Förslaget presenterades av EU-kommissionen den 21 april 2021 inom ramen för strategin för det digitala Europa (läs mer om detta här).

Syftet med den nya AI-förordningen är att harmonisera regler för AI inom EU och stärka den inre marknaden. Vidare ska den nya AI-förordningen skydda människors hälsa, säkerhet och grundläggande rättigheter. Därutöver ska den nya AI-förordningen även främja de positiva aspekterna av AI och säkerställa fri rörlighet av AI-system.

Den nya AI-förordningen använder ett riskbaserat angreppssätt. Särskilt riskfyllda AI-tillämpningar är förbjudna. AI-system som definieras som högrisk är tillåtna men med restriktioner och krav. De AI-system som inte innebär någon eller liten risk får användas utan restriktioner.

Ett system för marknadsövervakning och regelefterlevnad via offentliga organ föreslås införas på såväl nationell nivå som på EU-nivå. För att få använda högrisksystem krävs en CE-märkning som kan fås efter en prövning av behörigt offentligt organ. Användning av så kallade regulatoriska sandlådor föreslås i syfte att främja innovation och effektivisera regelefterlevnad för kommande AI-system.

Den svenska regeringen är positiv till kommissionens arbete att skapa enhetlig reglering för AI inom EU.

Ta del av förslaget på den nya AI-förordningen här och dess bilagor här, samtliga endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.