Search
Close this search box.

Italien: TikTok tar bort 500 000 konton tillhörandes barn efter beslut från Garante

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), meddelade den 12 maj 2021 att TikTok Inc. åtagit sig att genomföra nya åtgärder för att hindra att barn under 13 år kommer åt TikTok-plattformen. Åtgärderna kommer efter Garantes beslut att upphöra med behandling av personuppgifter när den registrerade användarens ålder har inte fastställts tillräckligt. Garante meddelade vidare att TikTok, under perioden 9 februari – 21 april 2021 begärt åldersverifiering från 12,5 miljoner italienska användare varpå de tagit bort 500 000 konton då de spårats till användare som sannolikt var under 13 år.

Därutöver har Garante begärt att TikTok ska använda ytterligare åtgärder för att hålla barn under 13 år utanför plattformen. TikTok har bland annat åtagit sig att:

  • ta bort rapporterade konton inom 48 timmar som, efter relevanta kontroller, visar sig ägas av användare under 13 år,
  • stärka mekanismerna för blockering av enheter där enheten används av ett barn under 13 år för att försöka komma åt plattformen,
  • studera och utveckla dataskyddskompatibla lösningar, även baserade på AI, för att minimera risken för att barn under 13 år kan använda plattformen,
  • lansera nya kommunikationsinitiativ både i appen och via radio och press för att öka medvetenheten om hur man använder plattformen på ett säkert och informerat sätt, och för att påminna om att plattformen inte är lämplig för användare under 13 år,
  • studera och utveckla ett nytt informationsmeddelande med hjälp av enkla och interaktiva mekanismer och ett enkelt språk för att specifikt adressera minderåriga, samt att använda multimedia eller nya lösningar som kan förbättra minderårigas möjligheter att bli medvetna om innehållet i ett sådant meddelande,
  • dela data och information med Garante om effektiviteten av de genomförda åtgärderna för att samarbeta för att fastställa och hitta lösningar som gör det möjligt att hantera de aktuella frågorna.

Slutligen angav Garante att myndigheten kommer att kontrollera att Tik Tok följer dessa åtaganden och därutöver även fortsätta de utredningar och kontroller som man redan har inlett.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.