Search
Close this search box.

Italien: Sjukhus får 80 000 euro i böter för otillräckliga säkerhetsåtgärder

Den italienska dataskyddsmyndigheten Garante per la protezione dei dati personali har bötfällt det privata sjukhuset Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ‘Antonio Cardarelli’ med 80 000 euro för brott mot artiklarna 5.1 (a), 6.1 (c) och (e), 13, 28 och 32 i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Av beslutet framgår att sjukhuset olagligt avslöjat personlig information om deltagare i en offentlig tävling online. Bakgrunden var ett konfigurationsfel där en lista över de individuella koder som tilldelats deltagarna tillfälligt gjorts tillgänglig på plattformen, vilket gav obehöriga tillgång till dokument innehållandes personuppgifter som deltagarna skickat in.

Enligt Garante hade sjukhuset inte vidtagit tillräckliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en lämplig säkerhetsnivå i samband med behandlingen enligt artikel 32 i GDPR. Därutöver ansåg Garante att sjukhuset inte informerat om behandlingen på ett korrekt sätt enligt artikel 13 i GDPR och att sjukhuset inte heller hade tillhandahållit ett personuppgiftsbiträdesavtal med anlitat personuppgiftsbiträde (som också bötfälldes, läs mer om detta här) som uppfyllde kraven i artikel 28 i GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 13 GDPR, art. 28 GDPR, art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: 80 000 euro

Mottagare: Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale ‘Antonio Cardarelli’

Beslutsnummer: 9461168

Beslutsdatum: 2020-09-17

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.