Italien: Garante inleder granskning avseende kommuners användning av ansiktsigenkänning och smarta glasögon

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har inlett en utredning mot kommunerna Lecce, för att ha lanserat ett system för ansiktsigenkänning, och Arezzo, för att ha planerat att införa en ny infraröd typ av smarta glasögon som ska spåra en förares identitet genom att skanna av bilars registreringsskylt.

Lecce kommun ska förse Garante med en beskrivning av de system som används, ändamålen och de rättsliga grunderna för behandlingen, en förteckning över de databaser som används och en konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Arezzo kommun ska tillhandahålla Garante en kopia av den information som kommer att ges till de medborgare som fordonen avser och till den personal som kommer att bära anordningarna, samt en relevant konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.