Italien: Garante inleder granskning avseende kommuners användning av ansiktsigenkänning och smarta glasögon

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har inlett en utredning mot kommunerna Lecce, för att ha lanserat ett system för ansiktsigenkänning, och Arezzo, för att ha planerat att införa en ny infraröd typ av smarta glasögon som ska spåra en förares identitet genom att skanna av bilars registreringsskylt.

Lecce kommun ska förse Garante med en beskrivning av de system som används, ändamålen och de rättsliga grunderna för behandlingen, en förteckning över de databaser som används och en konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Arezzo kommun ska tillhandahålla Garante en kopia av den information som kommer att ges till de medborgare som fordonen avser och till den personal som kommer att bära anordningarna, samt en relevant konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.