Italien: Garante förtydligar att lärare inte får fråga elever om vaccinationsstatus

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (“Garante”), meddelar att myndigheten har skickat ett brev till italienska utbildningsdepartementet för att öka medvetenheten om de integritetsrelaterade riskerna som uppstår när skolor försöker få information om elevers (som i de flesta fall är minderåriga) och deras familjers vaccinationsstatus.

Enligt Garante att får skolor inte ta reda på vaccinationsstatus för elever som går i grundskolan och på mellanstadiet. Det är enligt Garante inte heller tillåtet att be elever visa sina vaccinationspass för att få tillgång till skolornas lokaler. Vidare anser Garante att endast  auktoriserad skolpersonal har rätt att kontrollera elevers familjemedlemmars vaccinationspass vid ingången till skolanläggningarna, men att ytterligare behandling av deras personuppgifter är inte tillåten.

Garantes poängterar att myndighetens avsikt är att fullt ut samarbeta med det italienska utbildningsdepartementet för att hitta lösningar som kan balansera folkhälsoproblem, respekten för individers valfrihet och rätten till integritet.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.