Search
Close this search box.

Italien: Garante anser att OpenAI:s ChatGPT bryter mot GDPR

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har ännu en gång meddelat OpenAI att deras AI chatbot ChatGPT bryter mot dataskyddsförordningen (GDPR).

Den nya vändningen i myndighetens hantering av ChatGPT kommer i efterdyningarna av ett tillfälligt förbud mot behandling av personuppgifter som Garante ålade OpenAI förra året. Förbudet, som sedan dess har upphävts, handlade bland annat om att OpenAI saknade en rättslig grund för den omfattande personuppgiftsbehandling som sker i samband med träning och användning av ChatGPT. En särskild fråga som uppkom i samband med förbudet var om storskalig skrapning av data innehållandes personuppgifter från webbplatser i syfte att använda denna data för träning av generativa AI-modeller kan vara laglig utifrån GDPR:s krav på att en behandling av personuppgifter måste grundas på en rättslig grund. Experter har kommit fram till olika slutsatser i frågan.

Garante har dragit slutsatsen att de bevis som granskats av tillsynsmyndigheten tyder på att OpenAI bryter mot flera bestämmelser i GDPR. OpenAI måste lämna in eventuella synpunkter mot anklagelserna till Garante inom 30 dagar. Garante har även meddelat att myndigheten i sin utredning kommer att ta hänsyn till det arbete som utförts av Europeiska dataskyddsstyrelsens (European Data Protection Board, EDPB) särskilda arbetsgrupp för ChatGPT.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.