Search
Close this search box.

Italien: Garante ålägger Google att avindexera en artikel om brottsutredning

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har ålagt Google LLC att avindexera en artikel om en brottsutredning om en registrerad, eftersom det inte fanns något allmänintresse för nyheten trots att artikeln var korrekt och aktuell.

Av beslutet framgår att den registrerade under 2017 utreddes för ospecificerade anklagelser. Flera webbplatser publicerade artiklar om den pågående utredningen, inklusive rikstäckande nyhetsbyråer. År 2019 avslutades utredningen och den registrerade personen friades från all inblandning i det påstådda brottet.

Den registrerade begärde att webbplatserna skulle radera artiklarna om honom. De flesta webbplatser följde hans begäran, men Google gjorde det inte. Den registrerade begärde då att Google skulle avindexera de återstående sidorna. Google avslog dock hans begäran. Den registrerade lämnade därför in ett klagomål till Garante och hävdade att Google felaktigt nekat honom rätten att bli bortglömd enligt artikel 17.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Efter klagomålet beviljade Google den registrerades begäran nästan helt och hållet, med undantag för en enda artikel från det lokala nyhetsföretaget Tuttoggi. Google hävdade att artikeln var korrekt och att det låg i allmänhetens intresse att känna till nyheterna. Artikeln uppdaterades 2021 och angav att utredningarna var avslutade och att den registrerade var friad från all inblandning.

Garante delade Googles bedömning att Tuttoggis artikel var korrekt och aktuell. Garante ansåg dock att det i det aktuella fallet inte fanns något allmänintresse i nyheten varför myndigheten ålade Google att avindexera Tuttoggis artikel.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 17 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Google LLC

Beslutsnummer: 9793921

Beslutsdatum: 2022-06-16

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.