Search
Close this search box.

Italien: G.O.L. Impresa Sociale beordras att upphöra med ytterligare spridning av meddelanden mellan rektor och elev

Den italienska dataskyddsmyndigheten, Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har beordrat nyhetsbolaget G.O.L. Impresa Sociale S.r.l. att upphöra med att publicera innehållet i meddelanden mellan en rektor och en elev som påståtts varit inblandade i en kärleksaffär, eftersom myndigheten ansåg att de inblandade personernas värdighet och konfidentialitet vägde tyngre än nyhetsbolagets journalistiska frihet att rapportera om dessa uppgifter.

Av beslutet framgår att nyhetsbolaget publicerat en artikel i tidningen Open Online.it där man rapporterade om en nyhet som involverade rektorn för en gymnasieskola (identifierad med hennes förnamn, efternamn och ett foto) och en 18-årig gymnasieelev (refererad till initialerna i hans för- och efternamn), efter att en kärleksaffär mellan de två avslöjats, vilket för närvarande utreds av de behöriga skolmyndigheterna. I artikeln publicerades utdrag ur de meddelanden som påståtts ha utbytts mellan rektorn och eleven och som rörde detaljer om de personliga relationerna mellan dem, med särskilt fokus på innehållet i dessa meddelanden.

Historien fick stor uppmärksamhet bland allmänheten i Italien och föranledde Garante att inleda en preliminär utredning om skyddet av personuppgifter för de personer som nämndes i nyhetsartikeln, mot bakgrund av överväganden om rätten till yttrande- och informationsfrihet inom ramen för den journalistiska verksamhet som bedrivs av nyhetsbolaget.

I sin analys av ärendet tog Garante bland annat hänsyn till artikel 9 i dataskyddsförordningen (GDPR), där det fastställs att uppgifter som avslöjar en persons sexualliv är särskilda kategorier av personuppgifter, och artikel 85 GDPR, där det fastställs att medlemsstaterna i lag ska förena rätten till skydd av personuppgifter med rätten till yttrande- och informationsfrihet, inklusive behandling för journalistiska ändamål.

Sammantaget ansåg Garante att den överdrivna fokuseringen på de detaljer som beskrivits och kommenterats, i samband med utdragen ur meddelandena mellan de registrerade, inte tillförde något till rapporteringen och klargörandet av ärendet, särskilt med tanke på att utredningar för att fastställa fakta för närvarande pågick. I enlighet med sina befogenheter enligt artikel 58.2 (f) GDPR beordrade Garante därför nyhetsbolaget, i egenskap av personuppgiftsansvarig, att följa ett provisoriskt föreläggande om att upphöra med all ytterligare spridning av innehållet i meddelandena mellan studenten och rektorn, som ett brådskande ärende för att garantera deras konfidentialitet och värdighet.

Garante ansåg också att begränsningen skulle få omedelbar verkan från och med dagen för mottagandet av beslutet, utan att det påverkar andra beslut som ska fattas efter resultatet av förundersökningen i ärendet. Garante beordrade dessutom nyhetsbolaget att meddela vilka åtgärder de vidtagit för att genomföra beslutet och att ge adekvat dokumenterad återkoppling.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 9 GDPR, art. 58 GDPR, art. 85 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: G.O.L. Impresa Sociale S.r.l.

Beslutsnummer: 9759779

Beslutsdatum: 2022-04-02

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.