Italien: Associazione ContiamoCI! ETS får reprimand för att inte ha raderat en medlems personuppgifter

Garante per la protezione dei dati personali (Garante) har utfärdat en reprimand mot Associazione ContiamoCI! ETS för överträdelser av dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en medlem av Associazione ContiamoCI! ETS, en sammanslutning för medicinsk personal, begärt att hans personuppgifter skulle raderas i oktober 2021, men fick ett e-postmeddelande om automatisk förnyelse av sitt medlemskap i augusti 2022. Medlemmen klagade till Garante som inledde ett förfarande mot Associazione ContiamoCI! ETS för att ha brutit mot rätten till radering enligt artikel 17 GDPR.

Associazione ContiamoCI! ETS skyllde på ett materiellt fel av en volontär och sa att de förbättrat sina interna rutiner för att hantera medlemmarnas rättigheter. De sa också att de inte delat medlemmens uppgifter med någon tredje part.

Garante ansåg att det var en mindre överträdelse och beslutade därför att det i den aktuella situationen var tillräckligt att utfärda en reprimand till Associazione ContiamoCI! ETS i enlighet med artikel 58.2 (b) GDPR.

Mer information

Myndighet: Garante per la protezione dei dati personali (Garante)

Land: Italien

Lagrum: Art. 17  GDPR, art. 58 GDPR, art. 83 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Associazione ContiamoCI! ETS

Beslutsnummer: 9936247

Beslutsdatum: 2022-08-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.