Irland: DPC lägger fram utkast till beslut i utredningen om Yahoo!

Data Protection Commission (DPC) har överlämnat ett utkast till beslut i en undersökning av Yahoo! EMEA Limited till andra berörda tillsynsmyndigheter i EU.

Utredningen, som inleddes den 1 augusti 2019, handlar om Yahoo!:s efterlevnad av kraven på att tillhandahålla transparent information till de registrerade enligt artiklarna 5.1 (a), 12, 13 och 14 i dataskyddsförordningen (GDPR), i samband med företagets behandling av personuppgifter gällande produkter och tjänster i hela EU.

Enligt processen i artikel 60 GDPR har de berörda tillsynsmyndigheterna fram till den 24 november 2022 på sig att skicka in eventuella relevanta och motiverade invändningar mot DPC:s utkast till beslut.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.