Irland: DPC lägger fram utkast till beslut i utredningen om Yahoo!

Data Protection Commission (DPC) har överlämnat ett utkast till beslut i en undersökning av Yahoo! EMEA Limited till andra berörda tillsynsmyndigheter i EU.

Utredningen, som inleddes den 1 augusti 2019, handlar om Yahoo!:s efterlevnad av kraven på att tillhandahålla transparent information till de registrerade enligt artiklarna 5.1 (a), 12, 13 och 14 i dataskyddsförordningen (GDPR), i samband med företagets behandling av personuppgifter gällande produkter och tjänster i hela EU.

Enligt processen i artikel 60 GDPR har de berörda tillsynsmyndigheterna fram till den 24 november 2022 på sig att skicka in eventuella relevanta och motiverade invändningar mot DPC:s utkast till beslut.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.