Grekland: HDPD avvisar klagomål mot Athens Medical Association läkarförening gällande insamling av vaccinationsintyg

Hellenic Data Protection Authority (HDPA) avvisar ett klagomål mot Athens Medical Association (AMA) läkarförening om insamling av vaccinationsintyg då myndigheten anser att den behandling som utfördes av är laglig enligt artikel 6.1 (e) dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att ett klagomål lämnats in gällande föreningens beslut att samla in elektroniska intyg om vaccination eller sjukdom av covid-19 från sina medlemmar som driver privata vårdcentraler. Klaganden ansåg att beslutet var olagligt och diskriminerande och begärde att HDPA skulle förbjuda AMA att genomföra det och förstöra eventuella intyg som redan hade samlats in.

AMA försvarade sitt beslut med hänvisning till dess lagliga befogenheter att övervaka och kontrollera de privata vårdcentralerna och deras personal, samt till det allmänna intresset av att skydda folkhälsan under pandemin.

HDPA konstaterade att den behandling som utförts av AMA var laglig enligt artiklarna 5.1 (a), 6.1 (e) och 9.2 (i) GDPR, men att AMA behållit intygen längre än den lagringsperiod som föreskrivs i artikel 5.1 (e) GDPR. HDPA beordrade därför AMA att radera alla lagrade uppgifter som rör vaccinationsintygen.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 6 GDPR, art. 9 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Athens Medical Association (AMA)

Beslutsnummer: 27/2023

Beslutsdatum: 2023-07-13

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.