Grekland: e-EFKA får reprimand för olaglig överföring av känsliga personuppgifter

Hellenic Data Protection Authority (HDPA) ger e-EFKA en reprimand för överträdelser av artiklarna 5.1 (c) och 15 i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att HDPA tagit emot ett klagomål gällande e-EFKA, ett elektroniskt socialförsäkringsorgan i Grekland, för olaglig överföring av personuppgifter om hälsa och brist på tillgång och information.

HDPA konstaterade att e-EFKA brutit mot principen om uppgiftsminimering genom att avslöja mer information än nödvändigt för att utreda ett eventuellt disciplinärt brott av en anställd enligt artiklarna 5.1 (c) och 15 GDPR. HDPD utfärdade en reprimand och beordrade e-EFKA att följa principen om uppgiftsminimering i framtiden.

Mer information

Myndighet: Hellenic Data Protection Authority (HDPA)

Land: Grekland

Lagrum: Art. 5 GDPR, art. 13 GDPR, art. 15 GDPR, art. 58 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: E-EFKA

Beslutsnummer: 29/2023

Beslutsdatum: 2023-08-31

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.