Frankrike: noyb lämnar in klagomål om Googles skräppostmeddelanden till CNIL

noyb – European Centre for Digital Rights har lämnat in ett klagomål mot Google LLC och Google Ireland till Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL). Enligt noyb har Google upprepade gånger ignorerat EU-domstolens dom om direktmarknadsföring via e-post och har använt sin e-postplattform Gmail för att skicka oönskade reklammeddelanden utan användarnas giltiga samtycke.

Google skickar enligt noyb oönskade reklammeddelanden direkt till användarnas inkorg. Dessa meddelanden kan se ut som vanliga e-postmeddelanden, men är i själva verket annonser som användarna aldrig gett sitt samtycke till. När kommersiella e-postmeddelanden skickas direkt till användarna utgör de e-postmeddelanden för direktmarknadsföring och regleras av direktivet om integritet och elektronisk kommunikation (2002/58/EG).

Enligt noyb är EU-lagstiftningen tydlig, användning av e-post för direktmarknadsföring kräver användarnas samtycke. EU-domstolen gick vidare och bekräftade att all reklam i en användares inkorg omfattas av regeln om samtycke. Användaren måste därför alltid frivilligt ge sitt samtycke till att ta emot reklam direkt i sin inkorg.

Gmail filtrerar de flesta externa skräppostmeddelanden i en separat skräppostmapp, men de oönskade skräppostmeddelandena från Google skickas direkt till användarens inkorg. Detta ger enligt noyb intryck av att användaren har prenumererat på dessa e-postmeddelanden eller tjänster, trots att användaren i själva verket inte har gett sitt samtycke.

Eftersom det här klagomålet grundar sig på direktivet om integritet och elektronisk kommunikation och inte på dataskyddsförordningen kan CNIL besluta och bötfälla Google utan att behöva samarbeta med andra dataskyddsmyndigheter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande, Klagomål till CNIL

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.