Frankrike: Försvarsjätten Thales och Google tar fram suverän molntjänst

Den franska försvarsjätten Thales och Google Cloud har ingått i ett strategiskt samarbete för att ta fram en suverän molntjänst som baseras på Googles G-Cloud. Molntjänsten kommer att rikta sig mot franska företag och myndigheter.

Samarbetet kommer att drivas i form av ett gemensamt företag (joint venture) med Thales som majoritetsägare. Google kommer att bidra genom att tillhandahålla sin molntjänstteknologi (molntjänsten funktionalitet kommer att motsvara Googles G-Cloud). Thales kommer att tillhandahålla och kontrollera molntjänstens infrastruktur.

Upplägget ska säkerställa att data som hanteras i molntjänsten endast omfattas av fransk och europeisk lagstiftning. Konstruktionen med en joint venture i vilken Thales är majoritetsägare säkerställer bland annat att data som hanteras i molntjänsten inte omfattas av CLOUD Act som ger amerikanska myndigheter tillgång till data som lagras utanför USA:s territorium.

Molntjänsten kommer även att uppfylla kriterierna för franska “Trusted Cloud” som tagits fram av Frankrikes myndighet för informationssäkerhet, ANSSI (läs mer om detta här). Kriterierna omfattar såväl rättsliga som tekniska krav, och reglernas uppfyllnad säkerställer bland annat efterlevnad av GDPR och dess regler för tredjelandsöverföringar.

Diskussionen om suveräna molntjänster har blivit större under de senaste åren, inte minst på grund av EU-domstolens dom i Schrems II-målet. Bland EU-länderna har Frankrike och Tyskland intagit en ledande position för att ta fram suveräna molntjänster. Länderna har bland annat skapat Gaia-X -initiativet för att etablera en federerad datainfrastruktur för EU.

Att ta fram en suverän version av en etablerad molntjänst som i detta fall G-Cloud är en ny utveckling som, enligt TechLaws bedömning, kommer att öka i framtiden.

Läs Thales pressmeddelande, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.