Frankrike: CNIL varnar arbetsgivare för användning av fotografier vid övervakning av personalens arbetstid

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har utfärdat formella varningar till offentliga och privata organisationer för att säkerställa att arbetsgivarans användning av fotografier för övervakning av personalens arbetstid följer reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

CNIL betonade särskilt att övervakningsanordningar avseende personalens inpassering och tidsrapportering måste respektera principen om dataminimering enligt artikel 5.1 c  GDPR samt artikel L1121-1 i Code du travail. CNIL betonade vidare att Conseil d’État och Cour de cassation endast tillät sådana anordningar om det inte finns något annat alternativ. CNIL fann dessutom att den obligatoriska och systematiska insamlingen av fotografier, för att hantera personalens arbetstid, var överdriven och att det normalt räcker det med ett traditionellt inpasseringssystem.

Slutligen noterade CNIL att om arbetsgivarna inte följer reglerna i GDPR inom på tre månader från utfärdandet av de officiella varningarna, så kommer myndigheten, vid behov, använda sin befogenheter att utfärda sanktionsavgifter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.