Frankrike: CNIL varnar arbetsgivare för användning av fotografier vid övervakning av personalens arbetstid

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har utfärdat formella varningar till offentliga och privata organisationer för att säkerställa att arbetsgivarans användning av fotografier för övervakning av personalens arbetstid följer reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

CNIL betonade särskilt att övervakningsanordningar avseende personalens inpassering och tidsrapportering måste respektera principen om dataminimering enligt artikel 5.1 c  GDPR samt artikel L1121-1 i Code du travail. CNIL betonade vidare att Conseil d’État och Cour de cassation endast tillät sådana anordningar om det inte finns något annat alternativ. CNIL fann dessutom att den obligatoriska och systematiska insamlingen av fotografier, för att hantera personalens arbetstid, var överdriven och att det normalt räcker det med ett traditionellt inpasseringssystem.

Slutligen noterade CNIL att om arbetsgivarna inte följer reglerna i GDPR inom på tre månader från utfärdandet av de officiella varningarna, så kommer myndigheten, vid behov, använda sin befogenheter att utfärda sanktionsavgifter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.