Frankrike: CNIL varnar arbetsgivare för användning av fotografier vid övervakning av personalens arbetstid

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) har utfärdat formella varningar till offentliga och privata organisationer för att säkerställa att arbetsgivarans användning av fotografier för övervakning av personalens arbetstid följer reglerna i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

CNIL betonade särskilt att övervakningsanordningar avseende personalens inpassering och tidsrapportering måste respektera principen om dataminimering enligt artikel 5.1 c  GDPR samt artikel L1121-1 i Code du travail. CNIL betonade vidare att Conseil d’État och Cour de cassation endast tillät sådana anordningar om det inte finns något annat alternativ. CNIL fann dessutom att den obligatoriska och systematiska insamlingen av fotografier, för att hantera personalens arbetstid, var överdriven och att det normalt räcker det med ett traditionellt inpasseringssystem.

Slutligen noterade CNIL att om arbetsgivarna inte följer reglerna i GDPR inom på tre månader från utfärdandet av de officiella varningarna, så kommer myndigheten, vid behov, använda sin befogenheter att utfärda sanktionsavgifter.

Mer information

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.