Frankrike: CNIL uppmanar tjugotvå kommuner att utse ett dataskyddsombud

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har beslutat att skicka en formell uppmaning till 22 kommuner att utse ett dataskyddsombud. Kommunerna har en period på 4 månader på sig att utse ett dataskyddsombud som uppfyller kraven i artiklarna 37-39 i dataskyddsförordningen.

I juni 2021 skickade CNIL, som hade fokuserat myndighetens kontrollåtgärder på kommuner med fler än 20 000 invånare, en varning till de kommuner som inte utsett ett dataskyddsombud. Nästan ett år efter denna varning konstaterade CNIL att några av dessa kommuner ännu inte tagit detta steg. Följaktligen har CNIL nu beslutat att skicka kommunerna en formell uppmaning att göra denna utnämning.

Med tanke på känsligheten i kommunernas uppdrag, betydelsen av dataskyddsombudets funktioner i genomförandet av behandlingen av offentliga verksamheter och behovet av att informera medborgarna, har CNIL beslutat att offentliggöra dessa formella uppaningar. Om kommunerna inte följer CNIL:s formella uppmaning kan myndigheten komma att besluta om administrativa sanktionsavgifter.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 37 GDPR, art. 38 GDPR, art. 39 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: MEDP-2022-001

Beslutsdatum: 2020-05-05

Källa: Beslut 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.

04 MAJ

Artificiell intelligens
& personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv och ökar din kunskap om hur du ska kunna använda AI på ett lagenligt sätt.