Search
Close this search box.

Frankrike: CNIL publicerar vägledning om inspelning av telefonsamtal som bevis på avtal

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har publicerat en vägledning om inspelning av telefonsamtal för att bevisa att ett avtal har ingåtts. Vägledningen innehåller bland annat en sammanfattning om möjliga användningsområden och vilka regler en personuppgiftsansvarig måste vidta för att skydda registrerades rättigheter.

Enligt CNIL är inspelning av telefonsamtal i syfte att bevisa avtalets ingående tillåten, förutsatt att det är nödvändigt. Ett företag eller en organisation som vill spela in telefonsamtal i bevissyfte måste således som personuppgiftsansvarig visa att den inte har några andra möjligheter att bevisa att ett avtal har slutits med den registrerade. Det är således nödvändigt enligt CNIL att skilja avtal som kan ingås muntligt från dem för vilka avtalet nödvändigtvis måste ingås genom en skriftlig handling.

Vidare måste personuppgiftsansvariga enligt CNIL, när det gäller telefoninspelningar av muntliga avtal, iaktta principen om uppgiftsminimering, vilket innebär att inspelningarna inte får vara permanenta eller systematiska. Därför bör endast samtal som har samband med ingåendet av ett avtal spelas in. Enligt CNIL bör det därför finnas mekanismer för att se till att inspelningen endast äger rum från och med den tidpunkt då dess syfte tydligt har ett samband med ingåendet av avtalet.

CNIL lyfter även vikten av att tillhandahålla den information som krävs enligt artikel 13 i dataskyddsförordningen (GDPR) till de registrerade och rekommenderar att informationen ska tillhandahållas i två steg: först genom ett muntligt omnämnande i början av samtalet och sedan genom hänvisning till en webbplats eller en knapp för att få tillgång till mer uttömmande information.

Dessutom tar CNIL upp nödvändiga åtgärder personuppgiftsansvariga måste vidta för att följa flera andra aspekter av dataskyddsförordningen, och noterar till exempel vikten av att tillhandahålla och informera om rätten till tillgång till inspelningen enligt artikel 15 GDPR, samt att fastställa lagringsperioder för sådana inspelningar.

Mer information

Källa: CNIL:s vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.