Frankrike: CNIL publicerar riktlinjer för användning av multifaktorautentisering på nätet

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har publicerat en vägledning om användningen av multifaktorautentisering online. I vägledningen beskriver CNIL bland annat vad multifaktorautentisering består av och att autentiseringsmetoden bör väljas av användarna vid alla tillfällen då den erbjuds av en leverantör av onlinetjänster.

CNIL beskriver vidare att autentisering med en enda faktor innebär risker eftersom säkerheten för behandlade uppgifter endast är beroende av en enda sak, till exempel ett lösenord, vilket gör det lättare för en hackare att få tillgång till ett konto än om det finns en ytterligare en autentiseringsmetod, till exempel en kod som skickas via sms, e-post, USB eller smartkort.

I vägledningen påminner CNIL dessutom om att banker och leverantörer av betaltjänster är skyldiga att införa multifaktorautentisering för majoriteten av sina onlinebetalningar, fjärråtkomst till bankkonton och för alla behandlingar av känslig karaktär.

Mer information

Källa: CNIL:s vägledning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.