Frankrike: CNIL beordrar ett tjugotal företag att följa myndighetens riktlinjer för cookies

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (“CNIL”) meddelar i ett pressmeddelande att myndigheten utfärdat formella skrivelser till ett 20-tal organisationer som inte följer CNIL:s riktlinjer och rekommendationer för cookies (läs mer om CNIL:s riktlinjer och rekommendationer för cookies här).

I skrivelserna uppmanar CNIL organisationerna att ändra hur cookies används så att reglerna följs. CNIL betonar särskilt att överträdelserna gäller användares möjligheter att neka användningen av cookies, och att överträdelserna huvudsakligen gäller stora aktörer i den digitala sektorn, men också vissa offentliga organ. Enligt CNIL har de adresserade organisationerna en månad på sig att följa myndighetens riktlinjer varefter de kan komma att bötfällas med upp till 2 procent av sin årsomsättning om tidsfristen inte hålls.

CNIL meddelar vidare att detta är den första tillsynsomgången sedan ikraftträdandet av myndighetens nya riktlinjer, och att liknande åtgärder kommer att genomföras under de kommande månaderna då användning av cookies är en prioriterad fråga för CNIL under 2021.

Slutligen påminner CNIL om myndighetens sanktionsavgifter på 100 miljoner euro mot Google LLC och Google Ireland Limited (läs mer om detta här), och 35 miljoner euro mot Amazon Europe Core Sarl (läs mer om detta här) för cookieöverträdelser, men betonar samtidigt att dessa beslut utfärdats före inträdet av de nya riktlinjerna varför de inte påverkat sanktionsbesluten.

Mer information

Källa: CNIL:s pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.