Frankrike: CNIL antar en standard för behandling av uppgifter i datalager

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har antagit en ny standard för behandling av uppgifter i datalager för hälso- och sjukvård. Standarden specificerar särskilt tillämpningen av dataskyddsförordningen (GDPR) på datalager för hälsodata och innehåller regler och vägledning om viktiga efterlevnadsområden, inklusive datalagring, öppenhet, rättigheter för registrerade, informationssäkerhet, leverantörshantering, dataöverföring och konsekvensbedömningar avseende dataskydd (DPIA).

Datalager för hälsodata utgör enligt CNIL databaser som är avsedda att användas särskilt för forskning, studier eller utvärderingar på hälsoområdet. Inrättandet av sådana datalager kräver i allmänhet CNIL:s förhandstillstånd, men organisationer som följer den nya standarden behöver enligt CNIL inte söka förhandstillstånd från myndigheten innan de inrättar ett datalager.

Enligt CNIL gäller standarden uteslutande för datalager innehållandes hälsodata som grundar sig på utövandet av ett uppdrag av allmänt intresse, i den mening som avses i artikel 6.1 (e) GDPR. CNIL påpekar att detta även omfattar privata hälso- och sjukvårdsorganisationer som inför ett datalager som är nödvändigt för att utföra ett uppdrag av allmänt intresse. Detta gäller dock inte datalager som inrättas av privata företag i forskningssyfte på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR, om de inte utför ett uppdrag av allmänt intresse.

Mer information

Myndighet: Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL)

Land: Frankrike

Lagrum: Art. 6  GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: N/A

Källa: Standarden

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.