Frankrike: CNIL antar en standard för behandling av uppgifter i datalager

Den franska dataskyddsmyndigheten Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés (CNIL) har antagit en ny standard för behandling av uppgifter i datalager för hälso- och sjukvård. Standarden specificerar särskilt tillämpningen av dataskyddsförordningen (GDPR) på datalager för hälsodata och innehåller regler och vägledning om viktiga efterlevnadsområden, inklusive datalagring, öppenhet, rättigheter för registrerade, informationssäkerhet, leverantörshantering, dataöverföring och konsekvensbedömningar avseende dataskydd (DPIA).

Datalager för hälsodata utgör enligt CNIL databaser som är avsedda att användas särskilt för forskning, studier eller utvärderingar på hälsoområdet. Inrättandet av sådana datalager kräver i allmänhet CNIL:s förhandstillstånd, men organisationer som följer den nya standarden behöver enligt CNIL inte söka förhandstillstånd från myndigheten innan de inrättar ett datalager.

Enligt CNIL gäller standarden uteslutande för datalager innehållandes hälsodata som grundar sig på utövandet av ett uppdrag av allmänt intresse, i den mening som avses i artikel 6.1 (e) GDPR. CNIL påpekar att detta även omfattar privata hälso- och sjukvårdsorganisationer som inför ett datalager som är nödvändigt för att utföra ett uppdrag av allmänt intresse. Detta gäller dock inte datalager som inrättas av privata företag i forskningssyfte på grundval av artikel 6.1 (f) GDPR, om de inte utför ett uppdrag av allmänt intresse.

Du kan läsa CNIL:s pressmeddelande här och standarden här, båda endast tillgängliga på franska.

Vill du ha vårt nyhetsbrev?

Vi skickar regelbundet ut fullmatade nyhetsbrev med tips, erbjudanden och det senaste inom AI, personlig integritet och informationssäkerhet.