Sverige: Första GDPR-granskningen klar

Enligt dataskyddsförordningen (GDPR) är alla myndigheter och även vissa företag skyldiga att utse ett dataskyddsombud. Dataskyddsombudet ska kontrollera att den egna organisationen följer bestämmelser och interna styrdokument om dataskyddsfrågor och informera och ge råd internt.

I juni inledde Datainspektionen en granskning om företag och myndigheter som är skyldiga att utse ett så kallat dataskyddsombud, verkligen har gjort det. Bland annat skulle privata vårdgivare, försäkringsbolag och banker granskas.

Datainspektionen har nu avslutat en bred granskning av drygt 400 myndigheter och företag och undersökt om de utsett ett dataskyddsombud och om de dessutom meddelat detta till Datainspektionen.

Granskningen visar brister i cirka 14 procent av de verksamheter som ingått i tillsynsprojektet. Det är en marginell skillnad i efterlevnaden av reglerna mellan myndigheter och privata aktörer.

Av totalt 66 tillsynsärenden har Datainspektionen beslutat att ge reprimander i 57 fall. I två fall har tillsynsobjekten fått ett föreläggande och sju fall har avslutats utan åtgärd.

Mer information

Källa: Granskning

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.