Finland: Polisyrkeshögskolan beordras att ge videoinspelningar till deltagare i screeningprovet

Den biträdande dataombudsmannen vid Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) har förelagt Polisyrkeshögskolan att ge den registrerade rätt att inspektera och ge videoupptagningar av demonstrationerna av repetitionsutbildningen av en styrketräningsinstruktör till en person som deltagit i provet.

Av beslutet framgår att Polisyrkeshögskolan vägrat att ge videoinspelningarna till den deltagare som begärt dem med motiveringen att filmerna även visar andra personer. Med den teknik som Polisyrkeshögskolan använder gick det enligt högskolan inte att skapa en kopia som bara skulle visa den deltagare som efterfrågat videoinspelningarna. Detta innebär dock inte enligt den biträdande dataombudsmannen att den registrerades begäran skulle eftersättas helt och hållet. Mot denna bakgrund beslutade den biträdande datatillsynsmannen att självmant bedöma om beviljandet av en videoinspelning i detta fall skulle ha en negativ inverkan på rättigheterna och friheterna för andra personer som förekommer i inspelningarna.

Den biträdande dataombudsmannen ansåg vidare att den rapport som Polisyrkeshögskolan utfärdat inte leder till slutsatsen att framträdande på videoinspelningar skulle skada andra deltagare i screeningprovet. Polisyrkeshögskolan ålades därför att tillhandahålla videoinspelningar i den mån deltagaren själv förekommer i inspelningarna.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 15 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Polisyrkeshögskolan

Beslutsnummer: 1788/152/22

Beslutsdatum: 2022-05-05

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.