Finland: Personuppgiftsincident hos bank utreds av tillsynsmyndighet

Dataombudsmannen vid Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) utreder den personuppgiftsincident som inträffat hos S-Pankki Oyj.

Enligt S-Pankki uppstod ett systemfel vid identifiering med bankens nätbanksuppgifter mellan 20 april och 5 augusti 2022. Ett mindre antal av S-Pankkis kunder har i vissa situationer kunnat logga in på bankens nätbank med en annan kunds legitimation. Enligt S-Pankki berördes några hundra kunder av händelsen.

Dataombudsmannen har inlett en utredning av den inträffade personuppgiftsincidenten och myndigheten kommer bland annat att ta reda på hur S-Pankki säkerställt gällande dataskyddskrav och hur de i övrigt reagerat på säkerhetsintrånget.

Enligt S-Pankki är systemfelet åtgärdat och en utredningsbegäran är inlämnad till polisen. S-Pankki meddelar även att banken kommer att kompensera sina kunder för alla direkta ekonomiska förluster som orsakats av störningen.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 33 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: S-Pankki Oyj

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-09-15

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.