Finland: Personuppgiftsincident hos bank utreds av tillsynsmyndighet

Dataombudsmannen vid Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå) utreder den personuppgiftsincident som inträffat hos S-Pankki Oyj.

Enligt S-Pankki uppstod ett systemfel vid identifiering med bankens nätbanksuppgifter mellan 20 april och 5 augusti 2022. Ett mindre antal av S-Pankkis kunder har i vissa situationer kunnat logga in på bankens nätbank med en annan kunds legitimation. Enligt S-Pankki berördes några hundra kunder av händelsen.

Dataombudsmannen har inlett en utredning av den inträffade personuppgiftsincidenten och myndigheten kommer bland annat att ta reda på hur S-Pankki säkerställt gällande dataskyddskrav och hur de i övrigt reagerat på säkerhetsintrånget.

Enligt S-Pankki är systemfelet åtgärdat och en utredningsbegäran är inlämnad till polisen. S-Pankki meddelar även att banken kommer att kompensera sina kunder för alla direkta ekonomiska förluster som orsakats av störningen.

Mer information

Myndighet: Tietosuojavaltuutetun toimisto (Dataombudsmannens byrå)

Land: Finland

Lagrum: Art. 33 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: S-Pankki Oyj

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2022-09-15

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.