Finland: Förvaltningsdomstol lämnar in en begäran om förhandsavgörande i mål C-579/21

Östra Finlands förvaltningsdomstol har den 22 september 2021 lämnat in en begäran om förhandsavgörande i mål C-579/21 till EU-domstolen om tolkningen av begreppet personuppgifter enligt artikel 4.1 i dataskyddsförordningen (“GDPR”) och den registrerades rätt till tillgång till uppgifter enligt artikel 15.1 GDPR.

Domstolen har bland annat ställt frågan om den registrerades rätt till tillgång enligt artikel 15.1 GDPR, betraktad i samband med begreppet personuppgifter, sträcker sig till information som den personuppgiftsansvarige har samlat in om den enhet som har behandlat den registrerades personuppgifter.

Domstolen har också ställt frågan hur syftet med behandlingen i den mening som avses i artikel 15.1 (a) GDPR ska tolkas i förhållande till omfattningen av den registrerades rätt till tillgång, dvs. om syftet med behandlingen kan ge upphov till en rätt till tillgång till de användarlogguppgifter som den personuppgiftsansvarige har samlat in, till exempel information om personuppgifterna som personuppgiftsbiträdena behandlar samt tidpunkten och syftet med behandlingen av personuppgifterna.

Vidare har domstolen ställt frågan om de personer som behandlade den registrerades kunduppgifter i detta sammanhang, under vissa kriterier, kan betraktas som mottagare av personuppgifterna i den mening som avses i artikel 15.1 (c) GDPR, samt om det faktum att banken i fråga bedriver en reglerad verksamhet eller att den registrerade var både anställd och kund hos banken samtidigt är relevant i det aktuella fallet.

Mer information

Källa: Begäran om förhandsavgörande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.