EU: Rådet och Europaparlamentet når överenskommelse om Digital Markets Act

Rådet och Europaparlamentet har nått en politisk överenskommelse om rättsakten om digitala marknader (Digital Markets Act, DMA), som syftar till att göra den digitala sektorn rättvisare och mer konkurrenskraftig. I rättsakten fastställs tydliga regler för stora onlineplattformar. Syftet är att säkerställa att ingen stor onlineplattform som har en ställning som grindvaktgentemot ett stort antal användare missbrukar denna ställning till nackdel för företag som vill få tillgång till dessa användare.

Enligt överenskommelsen ska en plattform betecknas som grindvakt (gatekeeper) om den dels under de senaste tre åren antingen har haft en årlig omsättning på minst 7,5 miljarder euro i EU eller har ett börsvärde på minst 75 miljarder euro och dessutom har minst 45 miljoner slutanvändare per månad och minst 10 000 företagsanvändare som är etablerade i EU, dels kontrollerar en eller flera centrala plattformstjänster (core platform services) i minst tre medlemsländer. I de centrala plattformstjänsterna ingår e-marknadsplatser och programvarubutiker, sökmotorer, sociala nätverk, molntjänster, annonseringstjänster, röstassistenter och webbläsare.

Gridvakterna måste:

  • Säkerställa rätten för användarna att säga upp centrala plattformstjänster på villkor som liknar abonnemangsvillkor
  • När det gäller den viktigaste programvaran (t.ex. webbläsare) avstå från att införa sådan programvara som standard för installationen av operativsystemet
  • Säkerställa interoperabilitet mellan de grundläggande funktionerna i deras snabbmeddelandetjänster
  • Göra det möjligt för programutvecklare att på lika villkor få tillgång till smarttelefoners tilläggsfunktioner
  • Ge säljare tillgång till sina uppgifter om marknadsföring eller annonsering på plattformen
  • Informera EU-kommissionen om förvärv och sammanslagningar

En grindvakt som bryter mot reglerna i rättsakten riskerar böter på upp till 10 procent av sin totala globala omsättning. Vid upprepade överträdelser kan böterna uppgå till 20 procent av den globala omsättningen. Om en grindvakt systematiskt, dvs. minst tre gånger på åtta år, brister i fullgörandet av rättsakten om digitala marknader, får kommissionen inleda en marknadsundersökning och vid behov införa beteendemässiga eller strukturella korrigerande åtgärder.

Läs EU-kommissionens förslag till rättsakt om digitala markander, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.