EU: Data Governance Act träder i kraft i juni 2022

Den nya dataförvaltningsakten (Data Governance Act) träder i kraft i juni 2022. Dataförvaltningsakten ska främja tillgången till uppgifter från den offentliga sektorn och skapa en tillförlitlig miljö för att underlätta användningen av sådana uppgifter för forskningsändamål och för skapandet av nya innovativa tjänster och produkter.

Dataförvaltningsakten godkändes av Europeiska rådet den 16 maj 2022 och publicerades i EU:s officiella tidning den 6 juni 2022. Den träder i kraft 20 dagar efter dagen den publicerades och börjar tillämpas 15 månader efter ikraftträdandet.

Läs den nya dataförvaltningsakten här.

Mer information

Källa: Nya dataförvaltningsakten

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.