EU: Data Governance Act träder i kraft i juni 2022

Den nya dataförvaltningsakten (Data Governance Act) träder i kraft i juni 2022. Dataförvaltningsakten ska främja tillgången till uppgifter från den offentliga sektorn och skapa en tillförlitlig miljö för att underlätta användningen av sådana uppgifter för forskningsändamål och för skapandet av nya innovativa tjänster och produkter.

Dataförvaltningsakten godkändes av Europeiska rådet den 16 maj 2022 och publicerades i EU:s officiella tidning den 6 juni 2022. Den träder i kraft 20 dagar efter dagen den publicerades och börjar tillämpas 15 månader efter ikraftträdandet.

Läs den nya dataförvaltningsakten här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.