Search
Close this search box.

EU: noyb kommer överklaga EU-kommissionens beslut om adekvat skyddsnivå för USA

EU-kommissionen har fattat beslut om adekvat skyddsnivå för USA. Beslutet innebär att överföringar som sker till företag som omfattas av EU-US Data Privacy Framework nu kan ske utan att lämpliga skyddsåtgärder behöver vidtas enligt artikel 46 i dataskyddsförordningen (GDPR).

None of your business (noyb) meddelar i ett inlägg att de kommer överklaga EU-kommisionens beslut. Enligt noyb är EU-US Data Privacy Framework till stor del en kopia av Privacy Shield. Trots EU-kommissionens insatser anser noyb att beslutet innehåller få förändringar i den amerikanska lagstiftningen eller i EU:s tillvägagångssätt, och att det grundläggande problemet med FISA 702 inte tagits upp av USA, eftersom USA fortfarande anser att endast amerikanska personer är värda konstitutionella rättigheter.

Alla vars personuppgifter kommer att överföras enligt EU-US Data Privacy Framework kan överklaga till dataskyddsmyndigheter eller domstolar. noyb har förberett olika processuella alternativ för att få EU-US Data Privacy Framework prövad av EU-domstolen.

noyb förväntar sig att det nya systemet kommer att implementeras av de första företagen inom de närmaste månaderna, vilket kommer att öppna vägen för en utmaning av en person vars uppgifter överförs enligt EU-US Data Privacy Framework. Enligt noyb är det inte osannolikt att ett överklagande kommer nå EU-domstolen i slutet av 2023 eller början av 2024. EU-domstolen skulle då ha möjlighet att upphäva EU-US Data Privacy Framework under den tid som förfarandet pågår. Ett slutligt beslut av EU-domstolen skulle sannolikt fattas 2024 eller 2025.

Mer information

Källa: noyb:s inlägg

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.