EU: EU-kommissionen publicerar utkast på nya standardavtalsklausuler

EU-kommissionen har tagit fram ett utkast på beslut om standardavtalsklausuler (“SCC”) för överföring av personuppgifter till tredjeländer enligt dataskyddsförordningen (“GDPR”). Enligt utkastet anses de nya SCC:erna tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 46.1 och 46.2 (c) i GDPR för överföring av personuppgifter från (i) personuppgiftsansvarig till personuppgiftsansvarig, (ii) personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde, (iii) personuppgiftsbiträde till personuppgiftsbiträde, och (iv) personuppgiftsbiträde till personuppgiftsansvarig.

Vidare anges att de gamla SCC:erna får användas under en period av ett år från och med ikraftträdandet, men att parterna bör vidta nödvändiga kompletterande åtgärder för att säkerställa att överföringen av personuppgifter omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 46.1 i GDPR.

De nya SCC:erna är öppna för offentligt samråd fram till den 10 december 2020.

De slutliga SCC:erna förväntas antas i början av 2021.

Du kan gå till konsultationssidan och ladda ner SCC:s utkast till beslut, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.