EU: EU-kommissionen publicerar utkast på nya standardavtalsklausuler

EU-kommissionen har tagit fram ett utkast på beslut om standardavtalsklausuler (“SCC”) för överföring av personuppgifter till tredjeländer enligt dataskyddsförordningen (“GDPR”). Enligt utkastet anses de nya SCC:erna tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 46.1 och 46.2 (c) i GDPR för överföring av personuppgifter från (i) personuppgiftsansvarig till personuppgiftsansvarig, (ii) personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde, (iii) personuppgiftsbiträde till personuppgiftsbiträde, och (iv) personuppgiftsbiträde till personuppgiftsansvarig.

Vidare anges att de gamla SCC:erna får användas under en period av ett år från och med ikraftträdandet, men att parterna bör vidta nödvändiga kompletterande åtgärder för att säkerställa att överföringen av personuppgifter omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 46.1 i GDPR.

De nya SCC:erna är öppna för offentligt samråd fram till den 10 december 2020.

De slutliga SCC:erna förväntas antas i början av 2021.

Du kan gå till konsultationssidan och ladda ner SCC:s utkast till beslut, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.