EU: EU-kommissionen publicerar utkast på nya standardavtalsklausuler

EU-kommissionen har tagit fram ett utkast på beslut om standardavtalsklausuler (“SCC”) för överföring av personuppgifter till tredjeländer enligt dataskyddsförordningen (“GDPR”). Enligt utkastet anses de nya SCC:erna tillhandahålla lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 46.1 och 46.2 (c) i GDPR för överföring av personuppgifter från (i) personuppgiftsansvarig till personuppgiftsansvarig, (ii) personuppgiftsansvarig till personuppgiftsbiträde, (iii) personuppgiftsbiträde till personuppgiftsbiträde, och (iv) personuppgiftsbiträde till personuppgiftsansvarig.

Vidare anges att de gamla SCC:erna får användas under en period av ett år från och med ikraftträdandet, men att parterna bör vidta nödvändiga kompletterande åtgärder för att säkerställa att överföringen av personuppgifter omfattas av lämpliga skyddsåtgärder i den mening som avses i artikel 46.1 i GDPR.

De nya SCC:erna är öppna för offentligt samråd fram till den 10 december 2020.

De slutliga SCC:erna förväntas antas i början av 2021.

Du kan gå till konsultationssidan och ladda ner SCC:s utkast till beslut, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

Källa: Konsultationssidan, ladda ner SCC:s utkast till beslut

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.