EU: EDPB yttrar sig om utkast till beslut om Binding Corporate Rules för Carrier

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har publicerat ett yttrande avseende den belgiska dataskyddsmyndighetens utkast till beslut om bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) för Carrier. Enligt EDPB kan dataskyddsmyndighetens utkast till beslut om BCR för Carrier  antas i befintligt skick.

I yttrandet noterar EDPB att Carriers utkast till BCR omfattar överföringar av personuppgifter som utförs av bolag inom koncernen som agerar som personuppgiftsansvariga, oavsett var de registrerade befinner sig, och att ett antal bestämmelser endast är tillämpliga på personuppgifter som direkt eller indirekt härrör från EES.

EDPB noterar även att de berörda registrerade gäller anställda och utlokaliserad arbetskraft, arbetssökande, personal hos leverantörer, säljare och affärskunder, besökare hos Carriers system och anläggningar, personer som har tillstånd att använda Carriers system samt konsumenter och slutanvändare av vissa Carrier-produkter.

Slutligen noterar EDPB att Carriers utkast till BCR innehåller lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att skyddsnivån för fysiska personer, som garanteras av dataskyddsförordningen, inte undergrävs när personuppgifter kommer att överföras till och behandlas av bolag inom koncernen baserade i tredjeländer.

Du kan läsa yttrandet, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

 Källa: EBPD:s yttrande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.