EU: EDPB yttrar sig om utkast till beslut om Binding Corporate Rules för Carrier

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har publicerat ett yttrande avseende den belgiska dataskyddsmyndighetens utkast till beslut om bindande företagsbestämmelser (Binding Corporate Rules, BCR) för Carrier. Enligt EDPB kan dataskyddsmyndighetens utkast till beslut om BCR för Carrier  antas i befintligt skick.

I yttrandet noterar EDPB att Carriers utkast till BCR omfattar överföringar av personuppgifter som utförs av bolag inom koncernen som agerar som personuppgiftsansvariga, oavsett var de registrerade befinner sig, och att ett antal bestämmelser endast är tillämpliga på personuppgifter som direkt eller indirekt härrör från EES.

EDPB noterar även att de berörda registrerade gäller anställda och utlokaliserad arbetskraft, arbetssökande, personal hos leverantörer, säljare och affärskunder, besökare hos Carriers system och anläggningar, personer som har tillstånd att använda Carriers system samt konsumenter och slutanvändare av vissa Carrier-produkter.

Slutligen noterar EDPB att Carriers utkast till BCR innehåller lämpliga skyddsåtgärder för att säkerställa att skyddsnivån för fysiska personer, som garanteras av dataskyddsförordningen, inte undergrävs när personuppgifter kommer att överföras till och behandlas av bolag inom koncernen baserade i tredjeländer.

Du kan läsa yttrandet, endast tillgänglig på engelska, här.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.