EU: EDPB publicerar en studie om Kina, Indien och Ryssland

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har bekostat en extern studie av myndigheters tillgång till personuppgifter i Kina, Indien och Ryssland. Studien går igenom relevant lagstiftning i de tre länderna och bedömer detta mot bakgrund av europeiska integritetsregler. Bakgrunden till studien är EU-domstolens dom i Schrems II-målet som slår fast att alla som överför personuppgifter utanför EES ska bedöma skyddsnivån för personuppgifter i varje enskilt land (läs mer om detta här).

I sitt pressmeddelande betonar EDPB att studien är en extern rapport utförd av oberoende forskare utan kopplingar till EDPB, men att informationen ändå kan vara användbar för företag som vill överföra personuppgifter till de tre länderna.

Du kan ta del av studien, endast tillgänglig på engelska, här.

Mer information

 Källa: EDPB:s studie

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.