EU: EDPB antar nya riktlinjer om manipulativ design i sociala medier

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit riktlinjer om manipulativ design, så kallade dark patterns, i sociala medier. Riktlinjerna ger praktiska råd och rekommendationer till utvecklare och användare av sociala medier.

Manipulativ design, eller “dark patterns”, är gränssnitt och användarupplevelser i sociala medier som får användare att fatta oavsiktliga, ovilliga och potentiellt skadliga beslut om behandlingen av deras personuppgifter. Detta påverkar användarnas beteende på plattformen och möjligheten att effektivt skydda sin personliga information.

Leverantörer av sociala medier och liknande tjänster ansvarar för att skyldigheterna i dataskyddsförordningen efterlevs. Riktlinjerna ger konkreta exempel på de olika typer av “dark patterns” som finns och innehåller specifika rekommendationer till utvecklare av användargränssnitt om hur man bäst kan underlätta ett effektivt genomförande av skyldigheterna i förordningen i deras tjänster. Många av exemplen är också grafiskt illustrerade.

Riktlinjerna ger dock praktiska råd och rekommendationer till både utvecklare och användare av sociala medier. Riktlinjerna beskriver bland annat hur utvecklare ska utforma användargränssnitt utan att använda manipulativ design som bryter mot dataskyddsförordningen, och hur användare kan skydda sig mot sådan design.

Riktlinjerna har inte antagits slutgiltigt och är nu ute på offentligt samråd. Synpunkter kan lämnas senast 2 maj 2022.

Du kan läsa EDPB:s pressmeddelande här och riktlinjerna här, båda endast tillgängliga på engelska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.