EU: EDPB antar nya riktlinjer om manipulativ design i sociala medier

Europeiska dataskyddsstyrelsen (EDPB) har antagit riktlinjer om manipulativ design, så kallade dark patterns, i sociala medier. Riktlinjerna ger praktiska råd och rekommendationer till utvecklare och användare av sociala medier.

Manipulativ design, eller “dark patterns”, är gränssnitt och användarupplevelser i sociala medier som får användare att fatta oavsiktliga, ovilliga och potentiellt skadliga beslut om behandlingen av deras personuppgifter. Detta påverkar användarnas beteende på plattformen och möjligheten att effektivt skydda sin personliga information.

Leverantörer av sociala medier och liknande tjänster ansvarar för att skyldigheterna i dataskyddsförordningen efterlevs. Riktlinjerna ger konkreta exempel på de olika typer av “dark patterns” som finns och innehåller specifika rekommendationer till utvecklare av användargränssnitt om hur man bäst kan underlätta ett effektivt genomförande av skyldigheterna i förordningen i deras tjänster. Många av exemplen är också grafiskt illustrerade.

Riktlinjerna ger dock praktiska råd och rekommendationer till både utvecklare och användare av sociala medier. Riktlinjerna beskriver bland annat hur utvecklare ska utforma användargränssnitt utan att använda manipulativ design som bryter mot dataskyddsförordningen, och hur användare kan skydda sig mot sådan design.

Riktlinjerna har inte antagits slutgiltigt och är nu ute på offentligt samråd. Synpunkter kan lämnas senast 2 maj 2022.

Du kan läsa EDPB:s pressmeddelande här och riktlinjerna här, båda endast tillgängliga på engelska.

Mer information

Källa: EDPB:s pressmeddelande, riktlinjerna

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

09 MAR

Introduktion till dataskyddsförordningen

Lär dig om grunderna i GDPR och vad som gäller vid behandling av personuppgifter.

16 MAR

Molntjänster och tredjelandsöverföringar

Få en genomgång av reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster.

23 MAR

Konsekvensbedömning avseende dataskydd

Lär dig att göra en konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken.