Search
Close this search box.

Danmark: Samtyckeslösning vid registrering i kundklubben Goodie uppfyller kraven på frivillighet

Datatilsynet konstaterar att Aktieselskab Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord (Magasin) behandling av personuppgifter varit frivilligt och därmed skett i enlighet med artikel 6.1 dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att en registrerad kontaktat Magasin och påpekat att den registrerade ville bli medlem i Magasins kundklubb, Goodie Card, utan att samtidigt få nyhetsbrev från Magasin. Den registrerade uppgav i detta sammanhang att samtycket Magasin samlade in inte var frivilligt och därför inte är i enlighet med gällande regelverk.

Magasin svarade på förfrågan och uppgav att medlemskap i kundklubben var villkorat av att Magasin kunde skicka marknadsföring. Det gick därför inte att avregistrera sig från att få marknadsföring utan att även avregistrera sig från kundklubben. Magasin noterade även som svar på den registrerades kommentarer om frivilligheten i samtycket att frivillighetskriteriet bedömdes som en del av den löpande administrationen av medlemsprogrammet och att Magasin utifrån lagtext, riktlinjer och tidigare beslut bedömt att samtycket överensstämde med villkoret om frivillighet. Magasin framhöll i detta sammanhang att man utan medlemskap fortfarande hade möjlighet att köpa samma varor och få tjänster till marknadspriser.

Efter en genomgång av ärendet konstaterar Datatilsynet att de förmåner som är kopplade till medlemskap i kundklubben mot samtycke till marknadsföring ligger inom ramen för ett incitament som en personuppgiftsansvarig kan ge för att erhålla samtycke, utan att ett sådant incitament kan anses strida mot villkoret om frivillighet (jfr artikel 4 p. 11 GDPR). Datatilsynet har här lagt särskild vikt vid att den registrerade som medlem i kundklubb, kan erhålla vissa fördelar men att oavsett dessa fördelar måste anses ha ett reellt och fritt val i förhållande till köp av Magasins produkter på allmänna villkor.

Datatilsynet anser därför Magasins behandling av personuppgifter har skett i enlighet med artikel 6.1 GDPR.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 6 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Aktieselskab Th. Wessel & Vett. Magasin Du Nord

Beslutsnummer: 2021-31-5080

Beslutsdatum: 2022-04-26

Källa: Beslut

 

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.