Danmark: Rigspolitiet kritiseras för att inte ha uppfyllt villkoren för att söka i EU:s informationssystem

I samband med en tillsyn av Rigspolitiet har Datatilsynet fattat beslut i ett ärende där Rigspolitiet inte utfört den nödvändiga kontroll som krävdes för sökningar EU:s informationssystem Visuminformationssystemet och EURODAC-systemet.

Rigspolitiet får under vissa förutsättningar söka i de aktuella systemen i brottsbekämpande syfte på grundval av en begäran från polisdistrikten. I detta sammanhang krävs det att Rigspolitiet alltid kontrollerar om polisdistrikten uppfyllt de villkor som kan motivera Rigspolitiets sökning i systemet.

När det gäller Visuminformationssystemet har Datatilsynet konstaterat att de nödvändiga kontrollerna inte hade utförts i ett fall och i ett annat fall inte hade utförts i tillräcklig utsträckning.

Datatilsynet har också konstaterat att Rigspolitiet i ett fall inte gjort en förhandssökning i informationssystemet för viseringar innan Rigspolitiet gjorde en sökning i EURODAC-systemet. Även här har Rigspolitiet möjlighet att på vissa villkor göra en sökning i brottsbekämpande syfte. Bland annat är det ett villkor för Rigspolitiets sökning i EURODAC-systemet att en föregående sökning i Visuminformationssystemet har gjorts utan resultat.

Mot denna bakgrund riktar Datatilsynet kritik mot Rigspolitiets bristande kontroll av sökkriterierna i Visuminformationssystemet och EURODAC-systemet.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: art. 4.1 VIS, art. 20.1 Eurodacsystem

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Rigspolitiet

Beslutsnummer: 2023-421-00112

Beslutsdatum: 2023-08-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

14 MAR

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.

11 APR

Introduktion till Cyber Resilience Act

En genomgång av Cyber Resilience Act och hur du kan tillverka, distribuera och sälja produkter med digitala element på ett lagenligt sätt.