Danmark: Leadwise får allvarlig kritik för samtyckeslösning på letfinans.dk

Datatilsynet anser att det finns skäl att framföra allvarlig kritik mot att Leadwise A/S behandling av personuppgifter inte har skett i enlighet med reglerna i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av ärendet framgår att Datatilsynet, baserat på ett klagomål, inlett ett ärende 2021 angående placering av cookies på Leadwises webbplats letfinans.dk. Den klagande fick ett alternativ för samtycke på webbplatsen. Ett av alternativen var förkryssat, medan de andra alternativen inte var detta. Under besöket på webbplatsen märkte klaganden att ett antal cookies placerades på hans dator innan han använde samtyckeslösningen, bland annat från tredje part som Google och Facebook.

Datatilsynet konstaterade att personuppgifter om den klagande behandlats innan han hade gett sitt samtycke till behandlingen enligt artikel 6.1 (a) GDPR. Dessutom konstaterade Datatilsynet att samtyckesförfarandet inte uppfyllde kraven för ett giltigt samtycke enligt artiklarna 4.11 och 7 GDPR, bland annat eftersom det inte var tillräckligt informerat och möjligheten att återkalla samtycket inte hade visats för den klagande.

Mot bakgrund av ovanstående framförde Datatilsynet allvarlig kritik mot att Leadwises behandling av personuppgifter på webbplatsen letfinans.dk.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 4 GDPR, art. 6 GDPR, art. 7 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Leadwise A/S

Beslutsnummer: 2021-31-5282

Beslutsdatum: 2022-12-23

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.