Danmark: Kommun får allvarlig kritik för att ha förmedlat onödig information om anställd

Datatilsynet anser att det finns skäl att framföra allvarlig kritik mot att kommunens behandling av personuppgifter inte har skett i enlighet med reglerna i artikel 5.1 (c) i dataskyddsförordningen (GDPR).

Av beslutet framgår att den anställde till följd av en fertilitetsbehandling diskuterat sitt vårdbehov per telefon med sin teamledare. Teamledaren vidarebefordrade därefter information om den anställdes fertilitetsbehandling till alla medarbetare på hennes avdelning. Kommunen har bekräftat att de vidarebefordrat de aktuella uppgifterna. Kommunen har i detta sammanhang uppgett att händelsen skett på grund av missförstådd kommunikation mellan teamledaren och den anställde.

Datatilsynet noterar i sitt beslut att kommun erkänt och beklagat att händelsen skedde utan ett giltigt samtycke, och att det inte varit nödvändigt att informera samtliga medarbetare om den anställdes situation.

Enligt Datatilsynet följer det av artikel 5.1 (c) GDPR att personuppgifter ska vara tillräckliga, relevanta och begränsade till vad som är nödvändigt i förhållande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). Datatilsynet konstaterar att kommunens behandling inte har skett i enlighet med reglerna i artikel 5.1 (c) GDPR. På grund av sekretessen för uppgifterna och den personkrets som uppgifterna har vidarebefordrats till finner därför myndigheten skäl att framföra allvarlig kritik mot kommunen.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 5 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: N/A

Beslutsnummer: 2022-32-2132

Beslutsdatum: 2022-03-18

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

07 MAR

Molntjänster & tredjelandsöverföringar

En genomgång av de viktigaste reglerna för tredjelandsöverföringar vid användning av molntjänster enligt GDPR.