Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot Danmarks Statistiks underlåtenhet att uppdatera personuppgifter

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet uttrycker kritik mot Danmarks Statistik för att inte ha uppdaterat information om att en medborgare inte ville delta i myndighetens frivilliga undersökningar.

Enligt Datatilsynet kommer beslutet efter ett klagomål från en medborgare som kontaktat Datatilsynet och klagat på att Danmarks Statistik behandlat information om personen i fråga, och att medborgaren, trots flera uppgifter från Danmarks Statistik om att Danmarks Statistik inte skulle kontakta medborgaren, fortsatte att få förfrågningar från myndigheten.

Danmarks Statistik uppgav i ärendet att Danmarks Statistik har en intern lista över medborgare som inte vill delta i myndighetens frivilliga undersökningar, och att medborgaren borde ha lagts till i denna lista, men att detta inte hade hänt på grund av ett internt fel.

Datatilsynet ansåg att Danmarks Statistik har haft rättslig grund att behandla information om medborgare, inklusive medborgaren i fråga. Datatilsynet fann emellertid anledning att kritisera det faktum att Danmarks Statistik inte hade listat medborgaren på listan över medborgare som inte vill delta i myndighetens statistiska undersökningar.

Du kan läsa pressmeddelandet här och beslutet här, båda endast tillgängliga på danska.

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

06 OKT

Säkerhet för
icke-tekniker

Få en övergripande introduktion till säkerhet vid behandling av personuppgifter.

13 OKT

Privacy by Design
& Privacy by Default

Öka dina kunskaper om GDPR:s krav på inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

10 NOV

Artificiell intelligens & personuppgifter

Få en genomgång av de viktigaste reglerna för AI ur ett dataskyddsperspektiv.