Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot Danmarks Statistiks underlåtenhet att uppdatera personuppgifter

Datatilsynet uttrycker kritik mot Danmarks Statistik för att inte ha uppdaterat information om att en medborgare inte ville delta i myndighetens frivilliga undersökningar.

Enligt Datatilsynet kommer beslutet efter ett klagomål från en medborgare som kontaktat Datatilsynet och klagat på att Danmarks Statistik behandlat information om personen i fråga, och att medborgaren, trots flera uppgifter från Danmarks Statistik om att Danmarks Statistik inte skulle kontakta medborgaren, fortsatte att få förfrågningar från myndigheten.

Danmarks Statistik uppgav i ärendet att Danmarks Statistik har en intern lista över medborgare som inte vill delta i myndighetens frivilliga undersökningar, och att medborgaren borde ha lagts till i denna lista, men att detta inte hade hänt på grund av ett internt fel.

Datatilsynet ansåg att Danmarks Statistik har haft rättslig grund att behandla information om medborgare, inklusive medborgaren i fråga. Datatilsynet fann emellertid anledning att kritisera det faktum att Danmarks Statistik inte hade listat medborgaren på listan över medborgare som inte vill delta i myndighetens statistiska undersökningar.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Danmarks Statistik

Beslutsnummer: N/A

Beslutsdatum: 2021-03-04

Källa: Pressmeddelande

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

03 OKT

Artificiell intelligens & personuppgifter

En genomgång av de viktigaste reglerna för artificiell intelligens ur ett dataskyddsperspektiv.

05 OKT

NIS 2-direktivet – Cybersäkerhet i praktiken

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.