Danmark: Datatilsynet uttrycker kritik mot Allerøds kommun för otillräckliga loggkontroller

Datatilsynet har fattat beslut om att rikta kritik mot Allerøds kommun för överträdelse av artikel 32 i dataskyddsförordningen (GDPR), till följd av att kommunen underlåtit att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder i förhållande till risken vid behandling av personuppgifter.

Av beslutet framgår Allerød kommun en av de utvalda kommunerna som Datatilsynet granskade sommaren 2021 i enlighet med reglerna i GDPR. Revisionen fokuserade på Allerøds kommuns sätt att administrera umgängesrätten på socialförvaltningen. I samband med granskningen bad Datatilsynet Allerøds kommun om dokumentation på genomförda kontroller i något av kommunens system.

Granskningen visade att Allerød kommuns rutiner för slumpmässiga kontroller av kommunens systemloggar, för att säkerställa att användarna endast kunde få tillgång till information som de behövde för sitt arbete, i stort sett var tillfredsställande. Datatilsynet konstaterade vidare att slumpmässiga kontroller var sjätte månad utgör absoluta minimum av kontroller som krävs för system som behandlar en stor mängd konfidentiella och känsliga personuppgifter eller där åtkomsträttigheterna är av bred karaktär.

Datatilsynet noterade dock att det hade funnit minst ett fall där Allerød kommun inte följt sina egna riktlinjer genom att underlåta att utföra en slumpmässig kontroll i ett av sina system under mer än sex månader. Kommunen har därmed underlåtit att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa en säkerhetsnivå som motsvarar risken med behandlingen.

Datatilsynet kritiserade på den grunden att Allerøds kommuns behandling av personuppgifter inte skett i enlighet med bestämmelserna i artikel 32 GDPR.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Allerøds kommun

Beslutsnummer: 2021-423-0234

Beslutsdatum: 2021-11-30

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.