Search
Close this search box.

Danmark: Datatilsynet uttrycker allvarlig kritik mot TV 2 och Norrbom Vinding

Den danska dataskyddsmyndigheten Datatilsynet har på grundval av ett klagomål framfört allvarlig kritik mot TV 2:S och Norrbom Vindings behandling av personuppgifter i samband med en rättsutredning.

Ärendet inleddes i februari 2021 genom att ett klagomål lämnats in till Datatilsynet. Enligt klagomålet har TV 2 och Norrbom Vinding behandlat uppgifter om den klagande i samband med en rättsutredning. Utredningen genomfördes av Norrbom Vinding på uppdrag av TV 2 i syfte att avslöja och utreda fall av eventuella kränkande handlingar. Datatilsynet har granskat ärendet noggrant och eftersom det anses vara en principiell fråga har myndigheten fattat ett beslut i frågan.

Huvudpunkterna i Datatilsynets bedömning av ärendet är följande:

  • TV 2 har haft ett berättigat intresse av att inleda utredningen och TV 2:s berättigade intresse har gått före de registrerades, inklusive den klagandes, intressen. Det har med andra ord i grunden funnits en rättslig grund för att samla in personuppgifter.
  • Utredningen har dock varit organiserad på ett sådant sätt att information redovisats om bland annat sexuella relationer, dvs. känsliga personuppgifter. Det finns ett förbud mot att behandla känsliga personuppgifter om ett giltigt undantag inte kan identifieras. TV 2 och Norrbom Vinding har inte begränsat insamlingen av uppgifter på ett sådant sätt att det funnits en nödvändig försäkran om att de kunde behandla de insamlade känsliga personuppgifterna.
  • Även om Datatilsynet generellt sett anser att utredningens upplägg är tveksam, finns det på grund av den klagandes dåvarande koppling till TV 2 inte tillräckligt underlag för att kritisera TV 2:s och Norrbom Vindings behandling av uppgifter om den klagandes sexuella relationer.
  • TV 2 och Norrbom Vinding har inte levt upp till informationsplikten som består i att på eget initiativ göra personer uppmärksamma på att de behandlar deras ppgifter, inklusive varför de gör det och hur de vill behandla uppgifterna.

På grundval av dessa faktorer uttrycker Datatilsynet allvarlig kritik mot TV 2 och Norrbom Vinding.

Fallet är enligt Datatilsynet en del av en debatt som går långt utöver dataskyddslagstiftningen. Vid bedömningen av ärendet har Datatilsynet uteslutande behandlat de juridiska aspekterna av insamling och vidarebehandling av personuppgifter, inklusive behandlingen av uppgifter om klagomål. Datatilsynet har inte heller uttalat sig om TV 2 hade en rättslig grund för att stoppa utredningen, eftersom detta ligger utanför myndighetens behörighet.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: Art. 32 GDPR

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: TV 2:S och Norrbom Vindings

Beslutsnummer: 2021-31-4751

Beslutsdatum: 2022-02-03

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

07 MAR

AI – Introduktion till artificiell intelligens

Kursen ger dig de rättsliga förutsättningarna för utveckling, upphandling och användning av AI.

14 MAR

Cybersäkerhet - Introduktion till NIS2-direktviet

En genomgång av de viktigaste reglerna i NIS2-direktivet och kompletterande svensk lagstiftning.

21 MAR

AI - Introduktion till AI-förordningen

En genomgång av de viktigaste reglerna i den nya AI-förordningen och hur du kan använda AI-system på ett lagenligt sätt.