Danmark: Datatilsynet uttrycker allvarlig kritik mot akutsjukvårds inspelning av telefonsamtal

Datatilsynet har fattat beslut i ett fall där en medborgare bland annat klagat på att en vårdgivare i Region Syddanmark spelat in telefonsamtal mellan henne och akutmottagningen, och att vårdgivaren därefter vägrat att radera telefoninspelningarna. Under Datatilsynets utredning visade det sig att vårdgivaren registrerat och sparat cirka 7,5 miljoner telefonsamtal sedan januari 2013.

Vårdgivaren ansåg att inspelning av telefonsamtal med medborgarna var material som bör betraktas som en del av en patientjournal och därför bör sparas i enlighet med de regler som gäller för lagring av information i patientjournaler.

Datatilsynet ansåg, bland annat efter att ha skickat frågan till Sundhetsministeriet, att inspelning av telefonsamtal med akutmottagningen inte skulle betraktas som en del av en patientjournal. Frågan om hur länge vårdgivaren kunde behålla telefoninspelningarna skulle därför avgöras i enlighet med de allmänna reglerna för lagring av personuppgifter i dataskyddsförordningen (“GDPR”).

Enligt Datatilsynet är en lagringsperiod på upp till fem år i enlighet med reglerna i GDPR. Datatilsynet betonade att syftet med att spela in telefonsamtal med akutmottagningen är att säkerställa dokumentation som kan användas vid eventuella klagomål om vårdpersonalens behandling. Enligt gällande regelverk om klagomål och rätt till ersättning inom hälso- och sjukvården är möjligt att öppna ett ärende upp till fem år efter den dag då händelsen ägde rum.

Mot denna bakgrund uttryckte Datatilsynet allvarlig kritik mot att akutmottagningen sparat telefoninspelningarna i mer än fem år och beordrade samtidigt akutmottagningen att ta bort alla inspelningar av telefonsamtal som var fem år eller äldre.

Mer information

Myndighet: Datatilsynet

Land: Danmark

Lagrum: N/A

Sanktionsavgift: N/A

Mottagare: Region Syddanmark

Beslutsnummer: 2019-32-0988

Beslutsdatum: 2021-02-10

Källa: Beslut

Relaterade nyheter

Områden

I fokus

Länder

Taggar

Populära kurser

Expertis

Gå kurs med oss

30 MAR

Introduktion till AI-förordningen

Få en genomgång av de viktigaste reglerna i nya AI-förordningen och hur AI-system kan användas på ett lagenligt sätt.

20 APR

Privacy by Design & Privacy by Default

En genomgång av de viktigaste åtgärderna för inbyggt dataskydd och dataskydd som standard.

27 APR

Informationssäkerhet & personuppgifter

Få en övergripande introduktion till informationssäkerhet vid behandling av personuppgifter.